Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a KissAndArt (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint A Felhasználó a Webshop használatával, illetve a vásárláshoz szükséges adatai megadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, ezzel tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

A Webáruház címe:

https://kissandart.com

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Kiss Andrea Egyéni Vállalkozó
Székhely címe: 1214 Bp. Mars u. 7. 2/22.
Cégjegyzékszám: 44515482
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság

Statisztikai számjel: 67250044822023101
fogyasztási cikk (a továbbiakban: Adószám: 67250044-1-43
Bankszámlaszám :  12100011-10227811

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 1214 Bp. Mars u. 7. 2/.22.
Telefon: 0670-290-4220
Email: info@kissandart.com
Nyitva tartása:

 • email rendelés és információ 0-24 óráig
 • telefon 10-18 óráig hétköznapokon

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. Feliratkozás és/vagy megrendelés esetén kötelező elfogadni az adatvédelmi nyilatkozatot, ezzel egyetemben a felhasználó elfogadja jelen ASZF-et is.
 2. Amikor feliratkozik, vagy a Webáruház szolgáltatásait egyben arról is nyilatkozik, hogy fogad a jövőben emailben megkeresést az új termékekről.
 3. Amikor feliratkozik, vagy a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, elfogadja az űrlapon található a fizetési egyikét és ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató KissAndart és a Webáruház felhasználója között.
  Ha a felhasználó az adatvédelmi nyilatkozat, így az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem iratkozhat fel és nem küldhet megrendelést sem, és hírlevelet sem kaphat.

 

 

A megrendelés lépései:

 1. A látogató az alábbi oldalakon adhat le megrendelést:

https://kissandart.com/gyertyak/

https://kissandart.com/festmények/

Telefonon: a 0670-290 4220-es telefonszámon telefonos egyeztetés valamely fenti elérhetőségen.

 

A vásárláshoz pontosan meg kell adni a szállítási címet, fizetési módot, telefonos és e-mailes elérhetőséget, számlázási adatokat, hogy a megrendelés a vállalt feltételeknek megfelelően megérkezzen. Amennyiben a számlázási adatoktól eltérő szállítási címet ad meg, külön fel kell tüntetni a megrendelésnél. (Amennyiben a webáruházkínálatában jelenleg nem szereplő Dorottya gyertyát, festményt szeretne rendelni egyéni kapcsolatfelvétel során teheti meg a 0670290-4220, vagy az info@kissandart.com email címen)

 

 1. A kosár használata: A vásárló az alábbi oldalon láthatja a kosár tartalmát: https://kissandart.com/kosar/. A vásárlás módjait ezen illetve a pénztár oldalon (https://kissandart.com/penztar/) tudja a vásárló kiválasztani. A vásárló ugyanitt tudja törölni az kosár tartalmát is.

 

 1. A megrendelés összeállítása: A vásárló a kosár oldalon tudja a vásárolnikívánt alkotásokat megtekinteni, majd a Tovább a pénztár gombra kattintva tudja a megrendelést adatait véglegesíteni. A pénztár oldalon tudja megadni a szállítással és a fizetéssel kapcsolatot információkat megadni, melyeket a megrendelés elküldése után már csak további kapcsolatfelvétel alapján tud módosítani.

 

 1. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja: Ha a vásárló tévesen adta meg az adatait a megrendelés elküldése utána, vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhetőségeinken 0670-290-4220, https://kissandart.com/kapcsolat/ Megrendelési adatait módosítjuk, amennyiben szükséges új megrendelést kell indítani a javított adatokkal! 

 

 1. A megrendelés elküldése: A vásárló a megrendelését a pénztár oldalon tudja megtenni a Megrendelés elküldése gombra kattintva. A megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadásra kerül az Adatvédelmi nyilatkozat, vele együtt az ÁSZF feltételei is. A vásárló hozzájárul, hogy a jövőben tájékoztatást kapjon a termékekről. Ezt követően a vásárlásának megerősítésre került.

 

 1. A megrendelés visszaigazolása: A vásárló a megrendeléséről e-mailben kap tájékoztatót. Ha további egyeztetésre van szükség, akkor kapcsolatfelvétel történik a vásárló irányába, hogy a rendelés zavartalanul folyhasson le.

 

 

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
  A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

 A termék lényeges tulajdonságai

 

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

 

 

Árak

A Webáruházban láthatóak az érvényes árak. A közzétett árak ÁFA-át nem tartalmaznak, mert az alkotások ára ÁFA mentes. A végösszeg tartalmazza a termékek és a választott kiegészítők teljes díját és a házhoz szállítás költségeit.

 

 

Kiszállítás, személyes átvétel

 1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
  A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
  A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Lehetséges fizetési módok

 1. Banki átutalás (előre utalás)
 2. Utánvétes fizetés a csomag megérkezésekor

 

 Elállási jog:

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

 

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő 14 nap.

 

Elállási jog

A 14 napos elállási jog megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét és lehetősége csak használatba nem vett termékre vonatkozik. Ha a vásárló élni kíván ezzel a joggal, e-mail üzenet formájában jeleznie kell a info@kissandart.com címen. A terméket érintetlen állapotban az eredeti csomagolásban saját költségre kell visszaküldenie, írásos nyilatkozattal az elállásról.

 

Kivételek: ha személyre szóló terméket rendelt, személyes gyertya személyes üzenetverssel, vagy vászonkép egyéni ráfestéssel, vagy verssel, vagy új tervezésű vers, festmény. A termékcsere csak használatba nem vett termékre vonatkozik. Ha a vásárló élni kíván ezzel a joggal, e-mail üzenet formájában jeleznie kell az info@kissandart.com email címen.

A vásárlót tehát nem illeti meg az elállási jog

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Webshop, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Webshop által nem befolyásolható ingadozásától függ.

 

 

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Kiss Andrea Egyéni Vállalkozó, Budapest 1214. Mars utca 7. 2/22. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállási jog nem vonatkozik azon alkotásvásárlásra, ahol a vásárló saját elképzeléseinek megfelelően rendelt személyre szóló alkotást.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük. (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. A megadott elérhetőségek segítségével tudja jelezni elállási jogát.

Kiss Andrea Egyéni Vállalkozó, Budapest 1214. Mars utca 7. 2/22. tel.: 0670-2904220. email: info@kissandart.com

Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) küldi el, ezt haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy 7. munkanapon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket, és A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

E költségek legmagasabb becsült összege belföldön 1000-2000 ft.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelethez Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 
Címzett:1 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése 
A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt: 

Az elállási nyilatkozatot alábbi elektronikus, vagy postai címre kell eljuttatni:
Kiss Andrea Egyéni Vállalkozó, Budapest 1214. Mars utca 7. 2/22. 0670-290-4220, info@kissandart.com

 

Csere:

A 14 napos elállási jog mellet a vásárlónak az adott termék másra való kicseréléséhez is van joga.

Kivételek: ha személyre szóló terméket rendelt, személyes gyertya személyes üzenetverssel, vagy vászonkép egyéni ráfestéssel, vagy verssel, vagy új tervezésű vers, festmény. A termékcsere csak használatba nem vett termékre vonatkozik. Ha a vásárló élni kíván ezzel a joggal, e-mail üzenet formájában jeleznie kell az info@kissandart.com email címen. A terméket érintetlen állapotban az eredeti csomagolásban saját költségre kell visszaküldenie, az új termék kiszállításának postaköltségét pedig szintén állnia kell.
A 14 napos időtartam lejárta után a vásárló üzenetben jelezheti a csere szándékát, de az eladó megtagadhatja a szolgáltatást, arra nem kötelezhető.

 

 

 

Csomagsérülés:

Amennyiben az megrendelt alkotás szállítás közben, a szállító hibájából sérülést szenved, Ön szállítást végző GLS Hungary.-vel (06 29) 886 694 ,  info@gls-hungary.com szemben tudja kárigényét érvényesíteni a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.